Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)
  6.6.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)
  6.7.Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I (głosowanie)
  6.8.Charakterystyka energetyczna budynków ***I (głosowanie)
  6.9.Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (głosowanie)
  6.10.Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (głosowanie)
  6.11.Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (głosowanie)
  6.12.Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (głosowanie)
  6.13.Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (głosowanie)
  6.14.Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (debata)
 12.Skład Parlamentu
 13.Sytuacja w Syrii (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 16.Sytuacja w Rosji (debata)
 17.Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń (debata)
 18.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (debata)
 19.Zapytanie w sprawie zakresu stosowania przywilejów i immunitetów
 20.Składanie dokumentów
 21.Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (debata)
 22.Umowa ramowa między UE a Australią *** - Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (debata)
 23.Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (169 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (74 kb) Głosowanie imienne (636 kb) 
 
Protokół (79 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (29 kb) Głosowanie imienne (56 kb) 
 
Protokół (281 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (486 kb) Głosowanie imienne (898 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności