Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Votare
  
6.1.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiara *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Acordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (vot)
  
6.6.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (vot)
  
6.7.Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ***I (vot)
  
6.8.Performanța energetică a clădirilor ***I (vot)
  
6.9.Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (vot)
  
6.10.Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE (vot)
  
6.11.Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (vot)
  
6.12.Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (vot)
  
6.13.Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (vot)
  
6.14.Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (dezbatere)
 12.Componența Parlamentului
 13.Situația din Siria (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 16.Situația din Rusia (dezbatere)
 17.Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (dezbatere)
 18.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (dezbatere)
 19.Cerere privind domeniul de aplicare a privilegiilor sau imunităților
 20.Depunere de documente
 21.Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (dezbatere)
 22.Acordul-cadru UE-Australia *** - Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (dezbatere)
 23.Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (176 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (73 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (636 kb) 
 
Proces-verbal (79 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (28 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (56 kb) 
 
Proces-verbal (278 kb) Listă de prezență (71 kb) Rezultatele voturilor (484 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (898 kb) 
Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate