Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 17. apríla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (hlasovanie)
  6.6.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (hlasovanie)
  6.7.Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I (hlasovanie)
  6.8.Energetická hospodárnosť budov ***I (hlasovanie)
  6.9.Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (hlasovanie)
  6.10.Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (hlasovanie)
  6.11.Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (hlasovanie)
  6.12.Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (hlasovanie)
  6.13.Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (hlasovanie)
  6.14.Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (rozprava)
 12.Zloženie Parlamentu
 13.Situácia v Sýrii (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 16.Situácia v Rusku (rozprava)
 17.Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (rozprava)
 18.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (rozprava)
 19.Žiadosť týkajúca sa rozsahu pôsobnosti výsad alebo imunity
 20.Predloženie dokumentov
 21.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (rozprava)
 22.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** - Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (rozprava)
 23.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (169 kb)
23/10/2018 12:18
  Prezenčná listina (65 kb)
20/02/2019 08:14
 
Zápisnica (79 kb)
23/10/2018 12:18
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 08:14
  Výsledky hlasovaní (30 kb)
31/12/2018 13:26
  Hlasovania podľa mien (89 kb)
21/12/2018 03:46
 
Zápisnica (278 kb)
23/10/2018 12:18
  Prezenčná listina (71 kb)
20/02/2019 08:14
  Výsledky hlasovaní (487 kb)
31/12/2018 13:26
  Hlasovania podľa mien (902 kb)
21/12/2018 03:46
Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia