Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 17. apríla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (hlasovanie)
  6.6.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (hlasovanie)
  6.7.Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I (hlasovanie)
  6.8.Energetická hospodárnosť budov ***I (hlasovanie)
  6.9.Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (hlasovanie)
  6.10.Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (hlasovanie)
  6.11.Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (hlasovanie)
  6.12.Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (hlasovanie)
  6.13.Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (hlasovanie)
  6.14.Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (rozprava)
 12.Zloženie Parlamentu
 13.Situácia v Sýrii (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 16.Situácia v Rusku (rozprava)
 17.Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (rozprava)
 18.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (rozprava)
 19.Žiadosť týkajúca sa rozsahu pôsobnosti výsad alebo imunity
 20.Predloženie dokumentov
 21.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (rozprava)
 22.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** - Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (rozprava)
 23.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (169 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (73 kb) Hlasovania podľa mien (636 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (30 kb) Hlasovania podľa mien (89 kb) 
 
Zápisnica (278 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (487 kb) Hlasovania podľa mien (902 kb) 
Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia