Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Torek, 17. april 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Razprava s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom o prihodnosti Evrope (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: sodelovanje Libanona v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (glasovanje)
  
6.6.Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (glasovanje)
  
6.7.Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I (glasovanje)
  
6.8.Energetska učinkovitost stavb ***I (glasovanje)
  
6.9.Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (glasovanje)
  
6.10.Enakost spolov v medijskem sektorju v EU (glasovanje)
  
6.11.Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja (glasovanje)
  
6.12.Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (glasovanje)
  
6.13.Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (glasovanje)
  
6.14.Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (razprava)
 12.Sestava Parlamenta
 13.Razmere v Siriji (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 16.Razmere v Rusiji (razprava)
 17.Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke (razprava)
 18.Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (razprava)
 19.Poizvedba o obsegu privilegijev ali imunitet
 20.Predložitev dokumentov
 21.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (razprava)
 22.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** - Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (razprava)
 23.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (169 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (73 kb) Izid poimenskega glasovanja (636 kb) 
 
Zapisnik (78 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (29 kb) Izid poimenskega glasovanja (56 kb) 
 
Zapisnik (268 kb) Seznam navzočih (71 kb) Izidi glasovanj (474 kb) Izid poimenskega glasovanja (893 kb) 
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov