Index 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal - Rezultatele voturilor
PDF 484kWORD 28k
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg
 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***

 2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară ***

 3. Acordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole ***

 4. O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice

 5. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I

 6. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I

 7. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ***I

 8. Performanța energetică a clădirilor ***I

 9. Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu

 10. Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE

 11. Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital

 12. Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare

 13. Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare

 14. Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE
Ultima actualizare: 29 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate