Indeks 
Zapisnik
PDF 272kWORD 78k
Utorak, 17. travnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (rasprava)
 3.Nastavak dnevne sjednice
 4.Rasprava s predsjednikom Francuske Republike Emmanuelom Macronom o budućnosti Europe (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Glasovanje
  
6.1.Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Libanona: sudjelovanje Libanona u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između EU-a i Mauricijusa: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Sporazum između EU-a i Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I (glasovanje)
  
6.6.Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza u okviru Pariškog sporazuma ***I (glasovanje)
  
6.7.Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada ***I (glasovanje)
  
6.8.Energetska svojstva zgrada ***I (glasovanje)
  
6.9.Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš (glasovanje)
  
6.10.Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u (glasovanje)
  
6.11.Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (glasovanje)
  
6.12.Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda (glasovanje)
  
6.13.Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju (glasovanje)
  
6.14.Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (rasprava)
 12.Sastav Parlamenta
 13.Stanje u Siriji (rasprava)
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 16.Stanje u Rusiji (rasprava)
 17.Izgledi za mir na Korejskom poluotoku s obzirom na nedavna zbivanja (rasprava)
 18.Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (rasprava)
 19.Upit o opsegu povlastica i imuniteta
 20.Podnošenje dokumenata
 21.Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (rasprava)
 22.Okvirni sporazum između EU-a i Australije *** - Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (rasprava)
 23.Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (rasprava)

Izjava Komisije: Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Michał Boni, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Raymond Finch, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jaromír Štětina, Claude Moraes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke i Carlos Coelho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai i Mairead McGuinness.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika od 19.4.2018..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 10 sati.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


3. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:21 h.


4. Rasprava s predsjednikom Francuske Republike Emmanuelom Macronom o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s predsjednikom Francuske Republike Emmanuelom Macronom o budućnosti Europe (2018/2620(RSP))

Predsjednik je održao kratki uvodni govor kojim je predstavio raspravu.

Govorili su: Emmanuel Macron (predsjednik Francuske Republike) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Florian Philippot, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Aymeric Chauprade, nezavisni zastupnik.

Govorio je Emmanuel Macron.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar i Anna Maria Corazza Bildt.

Govorio je Emmanuel Macron.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:22 h.)


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:26 h.

Govorio je Mario Borghezio.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Libanona: sudjelovanje Libanona u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Sofia Sakorafa (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150 stavka 4 Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0092)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.2. Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između EU-a i Mauricijusa: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0093)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


6.3. Sporazum između EU-a i Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0094)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.4. Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Europskoj strategiji za promicanje proteinskih usjeva – poticanje proizvodnje proteinskih kultura i mahunarki u europskom poljoprivrednom sektoru [2017/2116(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0095)


6.5. Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0096)


6.6. Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza u okviru Pariškog sporazuma ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0097)


6.7. Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Mercedes Bresso i Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0098)

Govorili su:

Govorio je Fabio Massimo Castaldo, prije glasovanja, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, kako bi u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika zatražio da se glasuje o amandmanima prije glasovanja o privremenom sporazumu.

Parlament je odbio zahtjev.


6.8. Energetska svojstva zgrada ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0099)


6.9. Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš (glasovanje)

Izvješće o provedbi Sedmog programa djelovanja za okoliš [2017/2030(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0100)


6.10. Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u (glasovanje)

Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u medijskom sektoru u EU-u [2017/2210(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0101)


6.11. Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0102)


6.12. Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda (glasovanje)

Izvješće o provedbi Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda [2017/2258(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0103)


6.13. Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju (glasovanje)

Izvješće o poboljšanju održivosti duga zemalja u razvoju [2016/2241(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0104)


6.14. Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u (glasovanje)

Izvješće o jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji: 7. izvješće Europske komisije [2017/2279(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor REGI)

Usvojen (P8_TA(2018)0105)


7. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Izvješće: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Izvješće: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo i Christofer Fjellner

Izvješće: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Izvješće: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas i Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Izvješće: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld i Notis Marias

Izvješće: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato i Francisco José Millán Mon.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:22 h.)


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01 h.


10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Jarosław Wałęsa priopćio je da je bio nazočan, ali da njegovo ime nije na popisu nazočnih.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Bernd Kölmel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar i Elly Schlein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou i Konstantinos Papadakis.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa i Tokia Saïfi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel i Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans i Sophia in ‘t Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli i Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo, o napretku Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o napretku Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.13 zapisnika od 18.4.2018..


12. Sastav Parlamenta

Talijanska nadležna tijela obavijestila su o izboru Giuseppea Ferrandina, Danila Oscara Lancinija i Giancarla Scotte u Europski parlament, koji će zamijeniti Giannija Pittellu, Mattea Salvinija odnosno Lorenza Fontanu kao zastupnici u Parlamentu s učinkom od 17. travnja 2018.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini i Giancarlo Scotta sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


13. Stanje u Siriji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Siriji (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis i Brando Benifei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir i Nicola Caputo.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou i Sotirios Zarianopoulos.

Govorio je Christos Stylianides (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.


14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednica je podsjetila da je preporuka Odbora JURI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) objavljena na plenarnoj sjednici od ponedjeljka 16. travnja 2018. (točka 12 zapisnika od 16.4.2018.).

U roku od 24 sata, koji je utvrđen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, na tu preporuku nije uložen prigovor.

Stoga se ta preporuka smatra prihvaćenom i objavljuje se u usvojenim tekstovima s dnevne sjednice od srijede 18. travnja 2018.


15. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P8_TA(2015)0346(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 13 zapisnika od 16.4.2018.).

Budući da klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku (članak 231 stavak 4 Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


16. Stanje u Rusiji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Rusiji (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina i Tunne Kelam.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios i Michaela Šojdrová.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


17. Izgledi za mir na Korejskom poluotoku s obzirom na nedavna zbivanja (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Izgledi za mir na Korejskom poluotoku s obzirom na nedavna zbivanja (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nirj Deva, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios i Krisztina Morvai.

Govorio je Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


18. Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Manolis Kefalogiannis, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nadja Hirsch, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides i Kostas Chrysogonos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis i Antonio López-Istúriz White.

Govorio je Christos Stylianides.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 19.4.2018..


19. Upit o opsegu povlastica i imuniteta

Prizivni sud u Napulju uputio je predsjedniku upit o opsegu povlastica i imuniteta Alfonsa Luigija Marre, bivšeg zastupnika u Europskom parlamentu.

U skladu s člankom 9. stavkom 14. Poslovnika taj je upit proslijeđen Odboru JURI, koji je nadležan za ta pitanja.


20. Podnošenje dokumenata

Odbor AFCO podnio je sljedeći dokument:

- * Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) – Odbor AFCO - Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (rasprava)

Izvješće o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. [2017/2280(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake predstavila je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Antonio López-Istúriz White, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andi Cristea, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Diane James, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera i Ivana Maletić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward i Notis Marias.

Govorili su: Neven Mimica i Marietje Schaake.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.14 zapisnika od 18.4.2018..


22. Okvirni sporazum između EU-a i Australije *** - Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane [2017/2227(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon predstavio je preporuku i izvješće.

Govorio je Neven Mimica (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Elmar Brok i Alojz Peterle.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Neven Mimica i Francisco José Millán Mon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika od 18.4.2018. i točka 12.4 zapisnika od 18.4.2018..


23. Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (rasprava)

Izvješće o godišnjim izvješćima za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti [2017/2010(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux predstavila je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gaetano Cofferati, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Marie-Christine Boutonnet, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Elmar Brok.

Govorili su: Neven Mimica i Mady Delvaux.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.15 zapisnika od 18.4.2018..


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 619.992/OJME).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:53 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti