Index 
Jegyzőkönyv
PDF 279kWORD 78k
2018. április 17., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (vita)
 3.Az ülés folytatása
 4.Vita Európa jövőjéről Emmanuel Macronnal, a Francia Köztársaság elnökével (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Szavazások órája
  6.1.EU–Libanon-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Libanon részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.2.EU‒Mauritius halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.3.EU–Norvégia-megállapodás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.4.A fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégia (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.5.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (szavazás)
  6.6.A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (szavazás)
  6.7.Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása ***I (szavazás)
  6.8.Az épületek energiahatékonysága ***I (szavazás)
  6.9.A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása (szavazás)
  6.10.A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete (szavazás)
  6.11.A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése (szavazás)
  6.12.A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása (szavazás)
  6.13.Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban (szavazás)
  6.14.A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás (vita)
 12.A Parlament tagjai
 13.A szíriai helyzet (vita)
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 16.Az oroszországi helyzet (vita)
 17.A béke kilátásai a Koreai-félszigeten a legújabb fejlemények fényében (vita)
 18.Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (vita)
 19.Megkeresés a képviselők kiváltságainak és mentességeinek hatályával kapcsolatban
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (vita)
 22.EU–Ausztrália-keretmegállapodás *** – EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (vita)
 23.A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (vita)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michał Boni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Raymond Finch, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke és Carlos Coelho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Morvai Krisztina és Mairead McGuinness.

Felszólal: Věra Jourová.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .

(Az ülést 10.00-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


3. Az ülés folytatása

Az ülés 10.21-kor folytatódik.


4. Vita Európa jövőjéről Emmanuel Macronnal, a Francia Köztársaság elnökével (vita)

Vita Európa jövőjéről Emmanuel Macronnal, a Francia Köztársaság elnökével (2018/2620(RSP))

Az elnök röviden bevezeti a vitát.

Felszólal: Emmanuel Macron (a Francia Köztársaság elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Florian Philippot, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Aymeric Chauprade, független.

Felszólal: Emmanuel Macron.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar és Anna Maria Corazza Bildt.

Felszólal: Emmanuel Macron.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 13.22-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 13.26-kor folytatódik.

Felszólal: Mario Borghezio.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. EU–Libanon-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről: Libanon részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Libanoni Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Sofia Sakorafa (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0092)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.2. EU‒Mauritius halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0093)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


6.3. EU–Norvégia-megállapodás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0094)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.4. A fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégia (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégiáról – a fehérje- és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban [2017/2116(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0095)


6.5. A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (szavazás)

Jelentés a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0096)


6.6. A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (szavazás)

Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0097)


6.7. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása ***I (szavazás)

Jelentés az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Mercedes Bresso és Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0098)

Felszólalások

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo a szavazás előtt, az EFDD képviselőcsoport nevében, az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodásról való szavazás előtt szavazzanak.

A Parlament elutasítja a kérelmet.


6.8. Az épületek energiahatékonysága ***I (szavazás)

Jelentés az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0099)


6.9. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása (szavazás)

Jelentés a hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról [2017/2030(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0100)


6.10. A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete (szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről [2017/2210(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0101)


6.11. A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0102)


6.12. A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása (szavazás)

Jelentés a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról [2017/2258(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0103)


6.13. Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban (szavazás)

Jelentés az adósság fenntarthatóságának javításáról a fejlődő országokban [2016/2241(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0104)


6.14. A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése (szavazás)

Jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentése [2017/2279(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (REGI bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2018)0105)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jean-Paul Denanot-jelentés – A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan és Stanislav Polčák

Norbert Lins-jelentés – A8-0262/2017
Seán Kelly

Gerben-Jan Gerbrandy-jelentés – A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo és Christofer Fjellner

Daciana Octavia Sârbu-jelentés – A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Michaela Šojdrová-jelentés – A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas és Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése – (2018/3016(RSP)) – B8-0183/2018
Urszula Krupa

Charles Goerens-jelentés – A8-0129/2018
Adam Szejnfeld és Notis Marias

Marc Joulaud-jelentés – A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato és Francisco José Millán Mon.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.22-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Jarosław Wałęsa közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás (2018/2642(RSP))

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Steven Woolfe, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, Tőkés László, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar és Elly Schlein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou és Konstantinos Papadakis.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi, a PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans és Sophia in ‘t Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli et Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Laura Ferrara és Fabio Massimo Castaldo, az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladásról (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról és a menekültekről szóló globális ENSZ-megállapodások előrehaladásáról (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.13. pont .


12. A Parlament tagjai

Az illetékes olasz hatóságok közölték, hogy Gianni Pittella, Matteo Salvini, illetve Lorenzo Fontana helyére európai parlamenti képviselőként 2018. április 17-i hatállyal megválasztották az Európai Parlamentbe Giuseppe Ferrandinót, Danilo Oscar Lancinit és Giancarlo Scottát.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini és Giancarlo Scotta elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


13. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir és Nicola Caputo.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou és Sotirios Zarianopoulos.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.


14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök emlékeztet, hogy a 2018. április 16-i, hétfői plenáris ülésen bejelentették a JURI bizottság arra vonatkozó ajánlását, hogy ne tegyenek kifogást az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. március 5-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) (2018.4.16-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a 2018. április 18-i, szerdai ülés elfogadott szövegei között.


15. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P8_TA(2015)0346(COR01) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2018.4.16-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése).


16. Az oroszországi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az oroszországi helyzet (2018/2669(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


17. A béke kilátásai a Koreai-félszigeten a legújabb fejlemények fényében (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A béke kilátásai a Koreai-félszigeten a legújabb fejlemények fényében (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nirj Deva, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios és Krisztina Morvai.

Felszólal: Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


18. Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (2018/2670(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Manolis Kefalogiannis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides és Kostas Chrysogonos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis és Antonio López-Istúriz White.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.14. pont .


19. Megkeresés a képviselők kiváltságainak és mentességeinek hatályával kapcsolatban

A nápolyi fellebviteli bíróság megkeresést intézett az elnökhöz Alfonso Luigi Marra volt európai parlamenti képviselő mentelmi jogának hatályával kapcsolatban.

Az eljárási szabályzat 9. cikke (14) bekezdésének megfelelően a megkeresést az ügyben illetékes JURI bizottsághoz utalják.


20. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtotta be az AFCO bizottság:

- * Jelentés a közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakát meghatározó tanácsi határozat tervezetéről (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (vita)

Jelentés az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra [2017/2280(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Antonio López-Istúriz White, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Diane James, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera és Ivana Maletić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward és Notis Marias.

Felszólal: Neven Mimica és Marietje Schaake.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.14. pont .


22. EU–Ausztrália-keretmegállapodás *** – EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2227(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Elmar Brok és Alojz Peterle.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Neven Mimica és Francisco José Millán Mon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.3. pont és 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.4. pont .


23. A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (vita)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről [2017/2010(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda (az AFCO bizottság véleményének előadója), Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias és Elmar Brok.

Felszólal: Neven Mimica és Mady Delvaux.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.15. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 619.992/OJME).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.53-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat