Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg

2. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP)))

Debata odbyła się dnia 12 marca 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 12.3.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei i Indrek Tarand, w imieniu komisji CONT, w sprawie polityki Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowania sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 18.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności