Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

2. Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (2018/2624(RSP)))

Debatten hade hållits den 12 mars 2018 (punkt 14 i protokollet av den 12.3.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei och Indrek Tarand, för utskottet CONT, om kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 18.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy