Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

9. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че е получила, в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността, искане от комисията FEMM за консултации с Европейския икономически и социален комитет, така че той да представи становище относно неравенството между половете в цифровия сектор.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на гласуване.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност