Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2158(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0066/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.34

Приети текстове :

P8_TA(2018)0139

Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [2017/2136(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел Х ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0128/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0115/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0074/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0069/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0106/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0068/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0098/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0066/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0083/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0067/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0085/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0086/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0090/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0107/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0087/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0088/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0096/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0103/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0081/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0078/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0114/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0079/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0101/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0080/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0111/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0084/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (АА)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0102/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0092/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0113/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0109/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0093/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0108/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0082/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Изказа се Inés Ayala Sender, която отправи искане в бъдеще докладчиците в сянка за освобождаването от отговорност да разполагат с повече време за изказвания в сравнение с предвиденото в момента (председателят отбеляза това).

Председателят приветства Klaus-Heiner Lehne (председател на Европейската сметна палата) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle и Marco Valli представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Bart Staes, Indrek Tarand и Brian Hayes представиха докладите.

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета), Günther Oettinger и Klaus-Heiner Lehne.

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията AGRI), Claude Rolin (докладчик по становището на комисията EMPL), Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията LIBE), Isabella De Monte (докладчик по становището на комисията TRAN), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Notis Marias (докладчик по становището на комисията ECON), Gesine Meissner (докладчик по становището на комисията TRAN), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията TRAN), Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Claudia Schmidt и Luke Ming Flanagan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach и Rosa D'Amato.

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Моника Панайотова, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand и Brian Hayes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.16 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.17 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.18 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.19 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.20 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.21 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.22 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.23 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.24 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.25 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.26 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.27 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.28 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.29 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.30 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.31 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.32 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.33 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.34 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.35 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.36 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.37 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.38 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.39 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.40 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.41 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.42 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.43 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.44 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.45 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.46 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.47 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.48 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.49 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.50 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.51 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.52 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.53 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.54 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.55 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.56 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.57 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.58 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.59 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.60 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.61 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.62 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.63 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.64 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.65 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.66 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.67 от протокола от 18.4.2018 г и точка 12.68 от протокола от 18.4.2018 г г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.50 ч в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност