Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2158(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0066/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.34

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0139

Protokoll
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg

10. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
CRE

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2017/2136(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, I jagu – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, V jagu – Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VII jagu – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0128/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VIII jagu – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0115/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0074/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo)
Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0069/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0106/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0068/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0098/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0066/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0083/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0067/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0085/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0086/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0090/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0107/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0087/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0088/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0096/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0103/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0081/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0078/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0114/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0079/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0101/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0080/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0111/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0084/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0102/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0092/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0113/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0109/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0093/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0108/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0082/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte)
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0071/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0070/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0072/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0073/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0075/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0095/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0077/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R)
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Sõna võttis Inés Ayala Sender, kes soovis, et tulevikus määrataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste variraportööridele rohkem kõneaega kui seekord (juhataja võttis selle teadmiseks).

Juhataja tervitas Klaus-Heiner Lehnet (kontrollikoja president) ja Günther Oettingeri (komisjoni liige).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle ja Marco Valli tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Bart Staes, Indrek Tarand ja Brian Hayes tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Monika Panayotova (nõukogu eesistuja), Günther Oettinger ja Klaus-Heiner Lehne.

Sõna võtsid Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Karin Kadenbach (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Claude Rolin (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Kostas Chrysogonos (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Isabella De Monte (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Notis Marias (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Gesine Meissner (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudia Schmidt ja Luke Ming Flanagan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Karin Kadenbach ja Rosa D'Amato.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand ja Brian Hayes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.1618.4.2018 protokollipunkt 12.1718.4.2018 protokollipunkt 12.1818.4.2018 protokollipunkt 12.1918.4.2018 protokollipunkt 12.2018.4.2018 protokollipunkt 12.2118.4.2018 protokollipunkt 12.2218.4.2018 protokollipunkt 12.2318.4.2018 protokollipunkt 12.2418.4.2018 protokollipunkt 12.2518.4.2018 protokollipunkt 12.2618.4.2018 protokollipunkt 12.2718.4.2018 protokollipunkt 12.2818.4.2018 protokollipunkt 12.2918.4.2018 protokollipunkt 12.3018.4.2018 protokollipunkt 12.3118.4.2018 protokollipunkt 12.3218.4.2018 protokollipunkt 12.3318.4.2018 protokollipunkt 12.3418.4.2018 protokollipunkt 12.3518.4.2018 protokollipunkt 12.3618.4.2018 protokollipunkt 12.3718.4.2018 protokollipunkt 12.3818.4.2018 protokollipunkt 12.3918.4.2018 protokollipunkt 12.4018.4.2018 protokollipunkt 12.4118.4.2018 protokollipunkt 12.4218.4.2018 protokollipunkt 12.4318.4.2018 protokollipunkt 12.4418.4.2018 protokollipunkt 12.4518.4.2018 protokollipunkt 12.4618.4.2018 protokollipunkt 12.4718.4.2018 protokollipunkt 12.4818.4.2018 protokollipunkt 12.4918.4.2018 protokollipunkt 12.5018.4.2018 protokollipunkt 12.5118.4.2018 protokollipunkt 12.5218.4.2018 protokollipunkt 12.5318.4.2018 protokollipunkt 12.5418.4.2018 protokollipunkt 12.5518.4.2018 protokollipunkt 12.5618.4.2018 protokollipunkt 12.5718.4.2018 protokollipunkt 12.5818.4.2018 protokollipunkt 12.5918.4.2018 protokollipunkt 12.6018.4.2018 protokollipunkt 12.6118.4.2018 protokollipunkt 12.6218.4.2018 protokollipunkt 12.6318.4.2018 protokollipunkt 12.6418.4.2018 protokollipunkt 12.6518.4.2018 protokollipunkt 12.6618.4.2018 protokollipunkt 12.67 ja 18.4.2018 protokollipunkt 12.68.

(Istung katkestati kell 11.50 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika