Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2158(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0066/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.34

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0139

Protokols
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra

10. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
CRE

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [2017/2136(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0137/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0130/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2017/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0123/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0128/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0115/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0074/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0069/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0106/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0068/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0098/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0066/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0083/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0067/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0085/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0086/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0090/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0107/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0091/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0087/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0088/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0096/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0103/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0081/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0078/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0114/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0079/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0101/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0080/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0111/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0084/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0102/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0092/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0113/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol)
Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0109/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0093/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0108/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0082/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0071/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2"
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0070/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0072/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2)
Ziņojums par kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0073/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums)
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0075/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0095/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0077/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R)
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0076/2018).

Uzstājās Inés Ayala Sender, kura prasīja, lai turpmāk ēnu referentiem, kuri bijuši iesaistīti budžeta izpildes apstiprināšanas darbā, atvēlētais uzstāšanās laiks būtu ilgāks nekā šoreiz paredzētais laiks (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Sēdes vadītāja sveica Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētāju) un Günther Oettinger (Komisijas locekli).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle un Marco Valli iepazīstināja ar ziņojumiem.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Bart Staes, Indrek Tarand un Brian Hayes iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Günther Oettinger un Klaus-Heiner Lehne.

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristian Dan Preda (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Karin Kadenbach (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Claude Rolin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Kostas Chrysogonos (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Isabella De Monte (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Notis Marias (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Gesine Meissner (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Ferber (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Claudia Schmidt un Luke Ming Flanagan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karin Kadenbach un Rosa D'Amato.

Uzstājās Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand un Brian Hayes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.16. punkts, 18.4.2018. protokola 12.17. punkts, 18.4.2018. protokola 12.18. punkts, 18.4.2018. protokola 12.19. punkts, 18.4.2018. protokola 12.20. punkts, 18.4.2018. protokola 12.21. punkts, 18.4.2018. protokola 12.22. punkts, 18.4.2018. protokola 12.23. punkts, 18.4.2018. protokola 12.24. punkts, 18.4.2018. protokola 12.25. punkts, 18.4.2018. protokola 12.26. punkts, 18.4.2018. protokola 12.27. punkts, 18.4.2018. protokola 12.28. punkts, 18.4.2018. protokola 12.29. punkts, 18.4.2018. protokola 12.30. punkts, 18.4.2018. protokola 12.31. punkts, 18.4.2018. protokola 12.32. punkts, 18.4.2018. protokola 12.33. punkts, 18.4.2018. protokola 12.34. punkts, 18.4.2018. protokola 12.35. punkts, 18.4.2018. protokola 12.36. punkts, 18.4.2018. protokola 12.37. punkts, 18.4.2018. protokola 12.38. punkts, 18.4.2018. protokola 12.39. punkts, 18.4.2018. protokola 12.40. punkts, 18.4.2018. protokola 12.41. punkts, 18.4.2018. protokola 12.42. punkts, 18.4.2018. protokola 12.43. punkts, 18.4.2018. protokola 12.44. punkts, 18.4.2018. protokola 12.45. punkts, 18.4.2018. protokola 12.46. punkts, 18.4.2018. protokola 12.47. punkts, 18.4.2018. protokola 12.48. punkts, 18.4.2018. protokola 12.49. punkts, 18.4.2018. protokola 12.50. punkts, 18.4.2018. protokola 12.51. punkts, 18.4.2018. protokola 12.52. punkts, 18.4.2018. protokola 12.53. punkts, 18.4.2018. protokola 12.54. punkts, 18.4.2018. protokola 12.55. punkts, 18.4.2018. protokola 12.56. punkts, 18.4.2018. protokola 12.57. punkts, 18.4.2018. protokola 12.58. punkts, 18.4.2018. protokola 12.59. punkts, 18.4.2018. protokola 12.60. punkts, 18.4.2018. protokola 12.61. punkts, 18.4.2018. protokola 12.62. punkts, 18.4.2018. protokola 12.63. punkts, 18.4.2018. protokola 12.64. punkts, 18.4.2018. protokola 12.65. punkts, 18.4.2018. protokola 12.66. punkts, 18.4.2018. protokola 12.67. punkts un 18.4.2018. protokola 12.68. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 pirms balsošanas laika.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika