Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2158(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0066/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.34

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0139

Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg

10. Absolutórium 2016 (rozprava)
Doslovný zápis

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry [2017/2136(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0128/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0115/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0074/2018)

Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0069/2018)

Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0106/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0068/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0098/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0066/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0083/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0067/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0085/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0086/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0090/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0107/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0087/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0088/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0096/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0103/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0081/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0078/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0114/2018)

Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0079/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0101/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0080/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0111/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0084/2018)

Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0102/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0092/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0113/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0109/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0093/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0108/2018)

Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0082/2018)

Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

V rozprave vystúpila Inés Ayala Sender, ktorá požiadala, aby v budúcnosti mali tieňoví spravodajcovia pre udelenie absolutória k dispozícii dlhší rečnícky čas, ako je stanovené v súčasnosti (predsedajúca to vzala na vedomie).

Predsedajúca privítala Klausa-Heinera Lehneho (predseda Dvora audítorov) a Günthera Oettingera (člen Komisie).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle a Marco Valli uviedli svoje správy.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Bart Staes, Indrek Tarand a Brian Hayes uviedli svoje správy

V rozprave vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady), Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Vystúpili títo poslanci: Doru-Claudian Frunzulică (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Karin Kadenbach (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Claude Rolin (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Isabella De Monte (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Notis Marias (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Gesine Meissner (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Claudia Schmidt a Luke Ming Flanagan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karin Kadenbach a Rosa D'Amato.

V rozprave vystúpili: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand a Brian Hayes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.16 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.17 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.18 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.19 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.20 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.21 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.22 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.23 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.24 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.25 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.26 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.27 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.28 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.29 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.30 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.31 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.32 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.33 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.34 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.35 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.36 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.37 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.38 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.39 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.40 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.41 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.42 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.43 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.44 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.45 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.46 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.47 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.48 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.49 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.50 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.51 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.52 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.53 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.54 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.55 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.56 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.57 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.58 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.59 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.60 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.61 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.62 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.63 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.64 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.65 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.66 zápisnice zo dňa 18.4.2018, bod 12.67 zápisnice zo dňa 18.4.2018 a bod 12.68 zápisnice zo dňa 18.4.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 pred hlasovaním.)

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia