Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2158(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0066/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.34

Antagna texter :

P8_TA(2018)0139

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

10. Ansvarsfrihet 2016 (debatt)
CRE

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2017/2136(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0128/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0115/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0074/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0069/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0106/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0068/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0098/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0066/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0083/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0067/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0085/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0086/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0090/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0107/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0087/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0088/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0096/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0103/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0081/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0078/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0114/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0079/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0101/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0080/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0111/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0084/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0102/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0092/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0113/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0109/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0093/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0108/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0082/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Talare: Inés Ayala Sender, som begärde att skuggföredragandena för ansvarsfriheten framöver skulle tilldelas en längre talartid än i dagsläget. (Talmannen noterade detta).

Talmannen hälsade Klaus-Heiner Lehne (revisionsrättens ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) välkomna.

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle och Marco Valli redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Bart Staes, Indrek Tarand och Brian Hayes redogjorde för betänkandena.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande), Günther Oettinger och Klaus-Heiner Lehne.

Talare: Doru-Claudian Frunzulică (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Claude Rolin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Isabella De Monte (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Notis Marias (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Gesine Meissner (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Claudia Schmidt och Luke Ming Flanagan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karin Kadenbach och Rosa D'Amato.

Talare: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand och Brian Hayes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.16 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.17 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.18 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.19 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.20 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.21 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.22 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.23 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.24 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.25 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.26 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.27 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.28 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.29 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.30 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.31 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.32 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.33 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.34 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.35 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.36 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.37 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.38 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.39 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.40 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.41 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.42 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.43 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.44 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.45 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.46 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.47 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.48 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.49 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.50 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.51 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.52 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.53 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.54 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.55 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.56 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.57 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.58 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.59 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.60 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.61 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.62 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.63 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.64 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.65 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.66 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.67 i protokollet av den 18.4.2018 och punkt 12.68 i protokollet av den 18.4.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy