Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

12.2. График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (2018/2652(RSO)): вж. предложението на Председателския съвет (точка 10 от протокола от 16.4.2018 г)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

Обявено за одобрено

Графикът на месечните сесии на Европейския парламент за 2019 г. се определя, както следва:

- от 14 до 17 януари

- 30 и 31 януари

- от 11 до 14 февруари

- от 11 до 14 март

- от 25 до 28 март

- 3 и 4 април

- от 15 до 18 април

- от 2 до 4 юли

- от 15 до 18 юли

- от 16 до 19 септември

- 9 и 10 октомври

- от 21 до 24 октомври

- 13 и 14 ноември

- от 25 до 28 ноември

- от 16 до 19 декември.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност