Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0394(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0253/2017

Ingivna texter :

A8-0253/2017

Debatter :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0116

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

12.11. Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)116)

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy