Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0214/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0214/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.12
CRE 18/04/2018 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0117

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

12.12. Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Μαρτίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2018)

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 18 Απριλίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)117)

Παρεμβάσεις

Πριν τη ψηφοφορία, ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι θα υπάρξει εναρμόνιση των γλωσσικών εκδοχών.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου