Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan и Jan Zahradil

Доклад Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Доклад Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune и Stanislav Polčák

Доклад Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Доклад Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Anna Maria Corazza Bildt

Доклад Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Предложение за резолюция относно политиката на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil и Sander Loones

Предложение за резолюция относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai и Jiří Pospíšil

Доклад Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai и Jiří Pospíšil

Доклад Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Доклад Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Доклад Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност