Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk

13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan a Jan Zahradil

zpráva Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

zpráva Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune a Stanislav Polčák

zpráva Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

zpráva Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, a Anna Maria Corazza Bildt

zpráva Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

návrh usnesení o politice Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka Evropské komise (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil a Sander Loones

návrh usnesení o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

zpráva Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

zpráva Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

zpráva Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

zpráva Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí