Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg

13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan ja Jan Zahradil

Raport: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Raport: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune ja Stanislav Polčák

Raport: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Raport: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel ja Anna Maria Corazza Bildt

Raport: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Resolutsiooni ettepanek komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika ja eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamise kohta (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil ja Sander Loones

Resolutsiooni ettepanek turvalist, korrakohast ja seaduslikku rännet ja pagulasi käsitlevate ÜRO ülemaailmsete kokkulepete vallas saavutatud edu kohta (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai ja Jiří Pospíšil

Raport: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai ja Jiří Pospíšil

Raport: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Raport: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Raport: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika