Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg

13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Francisco José Millána Mona - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan i Jan Zahradil

Sprawozdanie Francisco José Millána Mona - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Simony Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Simony Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Simony Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, i Anna Maria Corazza Bildt

Sprawozdanie Franceska Gambúsa - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Projekt rezolucji w sprawie polityki Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowania sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil i Sander Loones

Projekt rezolucji w sprawie postępów w zakresie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz w sprawie uchodźców (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Joachima Zellera - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Barta Staesa - A8-0115/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Barta Staesa - A8-0114/2018
Notis Marias.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności