Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg

13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan și Jan Zahradil

Raport Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Raport Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune și Stanislav Polčák

Raport Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Raport Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și Anna Maria Corazza Bildt

Raport Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Propunere de rezoluție referitoare la politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil și Sander Loones

Propunere de rezoluție referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai și Jiří Pospíšil

Raport Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai și Jiří Pospíšil

Raport Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Raport Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Raport Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate