Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg

13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan a Jan Zahradil

Správa: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Správa: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune a Stanislav Polčák

Správa: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Správa: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Anna Maria Corazza Bildt

Správa: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Návrh uznesenia o politike Komisie v oblasti integrity, najmä o vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil a Sander Loones

Návrh uznesenia o pokroku dosiahnutom v plnení globálnych paktov OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

Správa: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

Správa: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Správa: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Správa: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia