Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

17. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 5/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 09/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година (2018/2001(BUD)) - BUDG - Докладчик: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност