Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

17. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 5/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 (2018/2001(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου