Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg

17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 5/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 06/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 08/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 09/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019 (2018/2001(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid