Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg

17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 5/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 06/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 07/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 08/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 09/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


2) parlamentných výborov

- Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019 (2018/2001(BUD)) – výbor BUDG - Spravodajca: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia