Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk

19. Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa a Michał Boni.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Michał Boni, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Catherine Stihler, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini a Emilian Pavel.

Vystoupily: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí