Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. április 18., Szerda - Strasbourg

19. A Cambridge Analytica és a Facebook: Adatvédelem és az állampolgárok magánéletének védelme mint a választási manipuláció elleni védelmi vonal (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Cambridge Analytica és a Facebook: Adatvédelem és az állampolgárok magánéletének védelme mint a választási manipuláció elleni védelmi vonal (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, Nagy József, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa és Michał Boni.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Catherine Stihler, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Michał Boni, aki válaszol arra, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini és Emilian Pavel.

Felszólal: Věra Jourová és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat