Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

19. „Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz), Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Silvia Costa ir Michał Boni.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Catherine Stihler (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Michał Boni, pastarasis į jį atsakė), Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini ir Emilian Pavel.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika