Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg

19. Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa en Michał Boni.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Catherine Stihler, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Michał Boni, die hierop ingaat, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini en Emilian Pavel.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid