Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg

19. Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Silvia Costa i Michał Boni.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Catherine Stihler, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Michałowi Boniemu, który udzielił odpowiedzi, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini i Emilian Pavel.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności