Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg

19. Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa și Michał Boni.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Catherine Stihler, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Michał Boni, care a răspuns, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini și Emilian Pavel.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate