Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg

19. Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine (prvi del) PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine (prvi del) S&D, Helga Stevens v imenu skupine (prvi del) ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine (prvi del) EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine (prvi del) ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa in Michał Boni.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik

Govorili so Catherine Stihler, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Michału Boniju, ki je nanj odgovoril, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini in Emilian Pavel.

Govorili sta Věra Jourová in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov