Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0208(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0056/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0056/2017

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0178

Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

20. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini esittelivät mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elly Schlein (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostas Chrysogonos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emmanuel Maurel (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Roberto Gualtieri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, ja Barbara Kappel.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Barbara Kappel vastasi, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell ja André Elissen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios ja Romana Tomc.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.5.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö