Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0208(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0056/2017

Ingediende teksten :

A8-0056/2017

Debatten :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Stemmingen :

PV 19/04/2018 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0178

Notulen
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg

20. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Emmanuel Maurel (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Roberto Gualtieri, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, en Barbara Kappel.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Barbara Kappel die hierop ingaat, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell en André Elissen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios en Romana Tomc.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid