Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0208(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0056/2017

Texte depuse :

A8-0056/2017

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0178

Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg

20. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini și-au prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elly Schlein (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Emmanuel Maurel (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Emil Radev, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Roberto Gualtieri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, și Barbara Kappel.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Paul Rübig pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Barbara Kappel, care a răspuns, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell și André Elissen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios și Romana Tomc.

Au intervenit: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 19.4.2018.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate