Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0208(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0056/2017

Predkladané texty :

A8-0056/2017

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0178

Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg

20. Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini predstavili správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elly Schlein (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Emmanuel Maurel ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Emil Radev v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Roberto Gualtieri, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, a Barbara Kappel.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Barbare Kappelovej, ktorá odpovedala na otázku, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell a André Elissen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios a Romana Tomc.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia