Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0048/2017

Внесени текстове :

A8-0048/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Обяснение на вота
PV 19/04/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

21. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Разискването се състоя на 4 април 2017 г. (точка 5 от протокола от 4.4.2017 г.)
Гласуването се състоя на 4 април 2017 г. (точка 7.2 от протокола от 4.4.2017 г.)

Daniel Dalton представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Christofer Fjellner (докладчик по становището на комисията ENVI), Karima Delli (докладчик по становището на комисията TRAN), Ivan Štefanec, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Olga Sehnalová, Eleonora Evi и Nicola Caputo.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 19.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност