Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0048/2017

Indgivne tekster :

A8-0048/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Stemmeforklaringer
PV 19/04/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokol
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg

21. Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Forhandlingen fandt sted den 4. april 2017 (punkt 5 i protokollen af 4.4.2017)
Afstemningen fandt sted den 4. april 2017 (punkt 7.2 i protokollen af 4.4.2017)

Daniel Dalton forelagde betænkningen.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Christofer Fjellner (ordfører for udtalelse fra ENVI), Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Olga Sehnalová, Eleonora Evi og Nicola Caputo.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 19.4.2018.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik