Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0048/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0048/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Äänestysselitykset
PV 19/04/2018 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

21. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Keskustelu käytiin 4. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 4.4.2017, kohta 5)
Äänestys toimitettiin 4. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 4.4.2017, kohta 7.2)

Daniel Dalton esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Olga Sehnalová, Eleonora Evi ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.6.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö