Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0014(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0048/2017

Ingediende teksten :

A8-0048/2017

Debatten :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Stemverklaringen
PV 19/04/2018 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Notulen
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg

21. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op4 april 2017 (punt 5 van de notulen van 4.4.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 4 april 2017 (punt 7.2 van de notulen van 4.4.2017)

Daniel Dalton leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Karima Delli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Olga Sehnalová, Eleonora Evi en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid