Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0048/2017

Texte depuse :

A8-0048/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Voturi :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Explicaţii privind voturile
PV 19/04/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg

21. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Dezbaterea a avut loc la 4 aprilie 2017 (punctul 5 al PV din 4.4.2017)
Votarea a avut loc la 4 aprilie 2017 (punctul 7.2 al PV din 4.4.2017)

Daniel Dalton și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Christofer Fjellner (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Olga Sehnalová, Eleonora Evi și Nicola Caputo.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 19.4.2018.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate