Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0048/2017

Predkladané texty :

A8-0048/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 19/04/2018 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg

21. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Rozprava sa uskutočnila 4. apríla 2017 (bod 5 zápisnice zo dňa 4.4.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2017 (bod 7.2 zápisnice zo dňa 4.4.2017)

Daniel Dalton uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Karima Delli (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ivan Štefanec v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Olga Sehnalová, Eleonora Evi a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia