Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2017

Ingivna texter :

A8-0048/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Röstförklaringar
PV 19/04/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

21. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Debatten hade ägt rum den 4 april 2017 (punkt 5 i protokollet av den 4.4.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 4 april 2017 (punkt 7.2 i protokollet av den 4.4.2017)

Daniel Dalton redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Christofer Fjellner (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Olga Sehnalová, Eleonora Evi och Nicola Caputo.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy