Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0100(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0311/2015

Indgivne tekster :

A8-0311/2015

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0180

Protokol
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg

22. Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Sirpa Pietikäinen (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Norbert Lins for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo og Michel Dantin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski og Mairead McGuinness.

Talere: Phil Hogan og Martin Häusling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 19.4.2018.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik