Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0100(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0311/2015

Esitatud tekstid :

A8-0311/2015

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Hääletused :

PV 19/04/2018 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0180

Protokoll
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg

22. Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling tutvustas raportit.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Norbert Lins fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo ja Michel Dantin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Martin Häusling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.7.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika