Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0100(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0311/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0311/2015

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0180

Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

22. Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo ja Michel Dantin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Martin Häusling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.7.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö