Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0100(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0311/2015

Pateikti tekstai :

A8-0311/2015

Debatai :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0180

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

22. Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling pristatė pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen (ENVI komiteto nuomonės referentė) ir Norbert Lins PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo ir Michel Dantin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Martin Häusling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.7 punktas

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika